Μιχάλης Λ. Λορεντζιάδης

MD, PhD, FISS

Επ.Καθηγητής, Γενικός Χειρουργός

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του χειρουργού Μιχάλη Λορεντζιάδη

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του χειρουργού Μιχάλη Λορεντζιάδη

Τα τελευταία χρόνια, η  γενική χειρουργική εξελίσσεται με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς, αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες και η εφαρμογή τους ολοένα και προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον ασθενή.  Η Λαπαροσκοπική, η Ρομποτική και η Ενδοσκοπική χειρουργική πρόσφατα, έχουν αλλάξει τελείως τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη χειρουργική, όχι μόνο οι ιατροί αλλά και οι ασθενείς. Η εξέλιξη των συστημάτων χορήγησης ενέργειας laser έχει οδηγήσει στην δημιουργία νέων συσκευών με πολλαπλές δυνατότητες που καθιστούν εύκολη την εφαρμογή τους σε πολλές χειρουργικές παθήσεις, μειώνοντας το μετεγχειρητικό πόνο, το χρόνο ανάρρωσης με άριστα αποτελέσματα.

Επιπλέον με την ανάπτυξη του internet, οι ασθενείς ενημερώνονται για τα θέματα που τους απασχολούν και προσπαθούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στα θέματα της υγείας τους. Η σχέση ιατρού ασθενή, είναι κεντρική στην εφαρμογή της ιατρικής και είναι απαραίτητη στην υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών υγείας, στην διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτύσσεται μιά σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ιατρό και τον ασθενή και ο ασθενής να μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματα στον ιατρό του. Ο αμοιβαίος σεβασμός, η εμπιστοσύνη, οι γνώσεις και ο χρόνος που αφιερώνει ο γιατρός στον ασθενή και αντίστροφα είναι σημαντικοί παράγοντες για την καλή υγεία του ασθενούς.

Στο site αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες παθήσεις και την αντιμετώπισή τους. Στόχος μας είναι να αποτελέσει μιά πηγή πληροφόρησης στους ασθενείς ώστε να αισθάνονται καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με την πάθησή τους και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης που μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσουν. Στόχος του site δεν είναι να υποκαταστήσει τη γνώμη του ειδικού ιατρού και τη σχέση  του ασθενή με το γιατρό του η οποία είναι αναγκαία και απαραίτητη για τη διάγνωση και θεραπεία η οποία μπορεί να χρειάζεται.

Μιχάλης Λ.Λορεντζιάδης