Μιχάλης Λ. Λορεντζιάδης

MD, PhD, FISS

Επ.Καθηγητής, Γενικός Χειρουργός

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

Διεθνείς ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις

1. Pancreatoduodenectomy with ligation of pancreatic duct for periampullary cancer
J.Poulantzas, G. Verikokakis, S.Prigouris, S.Stylogiannis, P.Markides, M.Lorentziadis
Ανακοίνωση στο 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής «EUROSURGERY», Βρυξέλλες 1992.
2. Anastomosis by hand after colectomy or by using stapling devices. Early postoperative complications
S.Prigouris, S.Stylogiannis, P.Markidis, C.Datsis, M.Lorentziadis
Ανακοίνωση στο First United European Gastroenterology Week. Athens 1992
3. Pancreatoduodenectomy and local excision in the operative treatment of ampullary carcinoma
J.Poulantzas, R.Nafas, S.Stylogiannis, S. Prigouris, M.Lorentziadis.
Ανακοίνωση στο 3rd European Congress of Surgery «EUROSURGERY» London 1993
4. Modification of partial capsectomy in the surgical treatment of hydatid diserve of the liver
L. Iosifides, S.Stylogiannis, S.Prigouris, M.Lorentziadis
Ανακοίνωση στο 3rd European Congress of Surgery «EUROSURGERY» London 1993.
5. Α modified round ligament technique for operative treatment of gastroesophageal reflux and sliding hernia.
Α. Masouras, E. Petropoulos, S. Prigouris, S. Stylogiannis, P. Makrides, E. Iosifides, M. Lorentziadis.
Aνακοίνωση στο 4th European Congress of Surgery » EUROSURGERY» Berlin 1994
6. Experimental autotransplantation of the parathyroid gland in the rabbit.
S.`Prigouris, M. Lorentziadis, S. Stylogiannis, R. Nafas, A. Masouras, J. Poulantzas.
Ανακοίνωση στο 4th European Congress of Surgery «EUROSURGERY» Berlin 1994
7. Εxcision of rectal lesions by Kraske’ s posterior approach.
J. Poulantzas, M. Lorentziadis , S. Stylogiannis, S. Prigouris.
Ανακοίνωση στο 4th European Congress of Surgery «EUROSURGERY» Berlin 1994
8. Surgical treatment of proximal bile duct carcinoma
J. Poulantzas, M. Lorentziadis, S.Prigouris, S.Stylogiannis, L. Iosifidis, C.Kontaxis
Ανακοίνωση στο European I.H.P.B.A Congress «Athens 95». Athens 1995.
9. Surgical management of hepatic metastases from colorectal cancer.
J. Poulantzas, M. Lorentziadis, S. Stylogiannis, S. Prigouris, Verikokakis G., Markides P.
Ανακοίνωση στο European I.H.P.B.A Congress ‘Athens 95″.
10. Εxperimental autotransplantation of the parathyroid gland.
S. Prigouris, M. Lorentziadis, S . Stylogiannis , R. Nafas, A. Masouras, J. Poulantzas.
Περιοδικό British Journal of Surgery 1996, 83: 410-412
11. Surgical Management of primary extrahepatic carcinoma.
J. Poulantzas , M. Lorentziadis
Ανακοίνωση στο 7th European Congress of Surgery «EUROSURGERY» Athens 1997
12. Surgical treatment of congenital non-parasitic hepatic cysts (CNPHC).
M. Lorentziadis, J. Poulanzas, K. Villias
Ανακοίνωση στο 7th European Congress of Surgery «EUROSURGERY» Athens 1997
13. Pancreatic head resection without reimplantation of pancreatic duct for peri ampullary carcinomas.
J. Poulantzas , M. Lorentziadis.
Ανακοίνωση στο 30th European Pancreatic Club Meeting Salonica 1998
14. Topographic anatomy of bronchial arteries in the pig : a corrosion case study.
Lorentziadis Μ. Chamogeorgakis T., Tompoulis I. et al Journal of anatomy 2005, 207, 4:427-432
15.Sclerosing encapsulating peritonitis – mesententis. A case report
Lorentziadis Μ. Poulantzas I.Annals of gastroenterology 2006, 19:285-29115
16.Wilke’s syndrome. A rare cause of duodenal obstruction                                                                                                                                                                                                 Michael L. Lorentziadis. Annals of gastroenterology 2011 24 (1): 59-61
17. Primary De Novo Angiosarcoma of the Pleura                                                                                                
Michael Lorentziadis, Antigoni Sourlas. Ann Thorac Surg 2012;93:996-998                                                                                              18. A short history of the invasion of robots in Surgery                                                                                                                                    

        

Μονογραφίες ειδικών εκδόσεων επιστημονικών συγγραμάτων

1. Μ.Λορεντζιάδης & Ι.Πουλαντζάς
Πάγκρεας – Γαστρεντερολογία/ τόμος 4 University Studio Press
(Θεσσαλονίκη 1999)
2. Μ.Λορεντζιάδης & Ι.Πουλαντζάς
Πρακτική Προσέγγιση στην Κλινική Ογκολογίας.
Επιστημονικές εκδόσεις Παριζιάνος Α.Ε (Αθήνα 2008)

Δημοσιεύσεις και Ανακοινώσεις στην Ελλάδα

1. Σύνδρομο μυοαπονευρωτικών διαμερισμάτων του αντιβραχίου μετά από επέμβαση επαναιματώσεως του συστοίχου άνω άκρου.
Θ. Δόσιος, Μ. Λορεντζιάδης, Χ. Βενέτης.
Περιοδικό «Ελληνική Χειρουργική» 1989 61:37-43
2. Οι απόψεις δείγματος του Ελληνικού κοινού και Ελλήνων καρκινοπαθών σχετικά με την ενημέρωση του καρκινοπαθούς για την αρρώστια του.
Θ. Δόσιος, Μ. Λορεντζιάδης, Γ. Αλεξίου, Π. Κομπιλάκος
Περιοδικό «ΙΑΤΡΙΚΗ» 1992, 61:300-308
3. Μεταστατικός καρκίνος του ήπατος.
Ι .Πουλαντζάς, Σ. Πρίγκουρης, Γ. Βερυκοκάκης , Μ. Λορεντζιάδης, Κ. Αντωνόπουλος, Λ. Ιωσηφίδης.
Ανακοίνωση στο 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρέθυμνο 13/11/1992
4. Χειρουργική αντιμετώπιση των μή παρασιτικών μονήρων κύστεων τού ήπατος.
Ι.Πουλαντζάς, Κ.Βίλλιας, Μ.Λορεντζιάδης, Ι.Ζουριδάκης, Γ.Δημητρακόπουλος.
Ανακοίνωση στο 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 13/11/92
5. Επείγουσες επεμβάσεις στο παχύ έντερο. Περιεγχειρητικές επιπλοκές και θνητότητα.
Μ.Λορεντζιάδης, Κ. Βίλλιας, Σ.Στυλογιάννης, Σ.Πριγκούρης, Γρ. Βερυκοκάκης, Ι.Πουλαντζάς
Ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1992
6. Χρονία μη αλκοολική παγκρεατίτις σε νεαρά άτομα.
Ι.Πουλαντζάς, Γ.Βερυκοκάκης, Μ.Λορεντζιάδης, Χ.Κονταξής, Ι.Ζουριδάκης..
Ανακοίνωση στην επιστημονική εκδήλωση «Εξελίξεις στα νοσήματα του Παγκρέατος», Θεσσαλονίκη 1993
7. Επείγουσες επεμβάσεις στο παχύ έντερο για καρκίνο. Αμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές και θνητότητα.
Μ.Λορεντζιάδης, Σ.Στυλογιάννης, Σ.Πρίγκουρης, Π.Μαρκίδης, Ρ.Νάφας.
Ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη 1994
8. Εκτομή όγκων του ορθού με οπισθία προσπέλαση κατά Kraske
Ι. Πουλαντζάς, Μ.Λορεντζιάδης, Σ.Πρίγκουρης, Σ.Στυλογιάννης
Ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Θεσσαλονιίκη 1994
9. Χειρουργική αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του ήπατος.
Ι.Πουλαντζάς, Σ.Στυλογιάννης, Μ.Λορεντζιάδης, Σ.Πρίγκουρης
Ανακοίνωση στο 19ο Συνέδριο Χειρουργικής Θεσσαλονίκη 1994
10. Μελέτη της στερεοτοπογραφικής ανατομικής και της κατανομής των βρογχικών αρτηριών στο χοίρο.
Μ.Λορεντζιάδης, Θ.Δόσιος, Ι.Δοντά, Δ.Κοτσαρέλη, Π.Καραγιαννάκος, Γρ.Σκαλκέας
Ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη 1994
11. Οξεία ισχαιμία του εντέρου. Αποτελέσματα από την αντιμετώπιση 42 ασθενών.
Σ.Πρίγκουρης, Σ.Στυλογιάννης, Γ.Δημητρακόπουλος, Μ.Λορεντζιάδης, Ι.Πουλαντζάς
Ανακοίνωση στο 15ο Ιατρικό Συνέριο των Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη 1994
12. Η θέση της προφυλακτικής παροχέτευσης της περιτοναϊκής κοιλότητας. Μελέτη 1.000 περιπτώσεων.
Π.Μαρκίδης, Σ.Στυλογιάννης, Σ.Πρίγκουρης, Γ.Δημητρακόπουλος, Μ.Λορεντζιάδης
Ανακοίνωση στο 15ο Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη 1994
13. Επείγουσες επεμβάσεις στο παχύ έντερο μη νεοπλασματικής αιτιολογίας.Μετεγχειρητικές επιπλοκές και θνητότητα.
Μ.Λορενζιάδης, Σ.Πρίγκουρης, Σ.Στυλογιάννης, Γ.Δημητρακόπουλος, Ρ.Νάφας
Ανακοίνωση στο 15ο Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη 1994
14. Χρονία Παγκρεατίτις μή αλκοολικής αιτιολογίας σε νεαρά άτομα.
Ι.Πουλαντζάς, Μ.Λορεντζιάδης
Ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας Αθήνα 1996
15. Σπανιότατος ενδοκρινής όγκος του παγκρέατος.
Ι.Πουλαντζάς, Μ. Λορεντζιάδης
Ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας Αθήνα 1996
16. Χρονία απόφραξη του δωδεκαδάκτυλου.
Ι.Πουλαντζάς, Μ. Λορεντζιάδης
Ανακοίνωση στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα 1996
17. Χειρουργική αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων από πρωτοπαθή εστία εκτός του παχέος εντέρου.
Ι.Πουλαντζάς, Μ. Λορεντζιάδης.
Ανακοίνωση στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1996
18. Μεταστάσεις ήπατος, ο ρόλος της χειρουργικής
Ι.Πουλαντζάς, Μ. Λορεντζιάδης
Ιατρικός κόσμος 1997, 126:7
19. Πυλαία Υπέρταση και αιμορραγούντες γαστροοισοφαγικοί κιρσοί. Ενα δύσκολο ιατροχειρουργικό πρόβλημα.
Ι.Πουλαντζάς, Μ. Λορεντζιάδης
Ιατρικός Κόσμος 1997, 131: 6-7
20. Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του παγκρέατος
Ι.Πουλαντζάς, Μ. Λορεντζιάδης
Πάγκρεας Γαστρενερολογία 4.
University Studio Press. Θεσσαλονίκη 1999, 207-238
21. Καρκίνος περί την Λήκυθο του Vater
Μ. Λορεντζιάδης
Θέματα Γενικής Χειρουργικής, Τόμος Β.
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 2000
22. Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Μ. Λορεντζιάδης
Ιατρικός Κόσμος 2002, 18-19
23. Ενδοκρινείς όγκοι πεπτικού συστήματος – Χειρουργική αντιμετώπιση
Μ. Λορεντζιάδης
Θέματα Γενικής Χειρουργικής, Τόμος Β.
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 2002
24. Σύγχρονη Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Οξείας Παγκρεατίτιδας
Ι.Πουλαντζάς, Μ. Λορεντζιάδης
Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση 2003, 9:21-26
25. Αναίμακτη Θερμική Ηπατεκτομή με την χρήση Ραδιοσυχνότητας
Μ. Λορεντζιάδης, Ι.Πουλαντζάς
Ελληνική Χειρουργική 2006, 78:268-273
26. Βλεννοκήλη της Σκωληκοειδούς Απόφυσης.
Μ. Λορεντζιάδης
Ελληνική Χειρουργική 2006, 78:326-330
27. Remarks and results from the use of the HAL/RAR technique in the management of patients with haemorrhoids
Μ.Λορεντζιάδης
Hellenic Journal of Surgery 2013, 85:6, 443-443                                                                                         28. A short history of the invasion of robots in surgery                                                                Michael L.Lorentziadis                                                                                                                             Hellenic Journal of Surgery 2014, 86:3, 117-121