Μιχάλης Λ. Λορεντζιάδης

MD, PhD, FISS

Επ.Καθηγητής, Γενικός Χειρουργός

Νοσοκομεία – Ασφάλειες

Μιά από τις συχνότερες ερωτήσεις των ασθενών σχετίζεται με το κόστος της επέμβασης.  

Είναι σημαντικό συνεπώς να γνωρίζουν οι ασθενείς, ότι το κόστος καθορίζεται απο το είδος της επέμβασης, τη διάρκεια νοσηλείας, τη χρήση ειδικών υλικών και κλινικής, καθώς επίσης από το είδος ασφαλιστικής κάλυψης (ιδιωτική ασφάλεια και ασφαλιστικό ταμείο πχ Δημόσιο, ΙΚΑ κλπ).

Στο κόστος επέμβασης περιλαμβάνονται τα έξοδα κλινικής, αμοιβές χειρουργού, συνεργατών και αναισθησιολόγου.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι κλινικές που χειρουργεί ο ιατρός, δεχονται την εξόφληση μέσω συναλλαγματικής διευκόλυνσης ή επιταγής, ή αν υπάρχει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία, άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Στην κλινική City Clinic, παρέχεται σύμβαση σχεδόν με όλα τα κρατικά, δημόσια ταμεία όπως ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Δημόσιο, κλπ., με αποτέλεσμα το κόστος μιας χειρουργικής επέμβασης να διαμορφώνεται σε οικονομικά πακέτα για τους ασθενείς που διαθέτουν ασφάλεια κρατικού ταμείου, τραπεζών ή ΔΕΚΟ.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις σχετικά με το κόστος μιας επεμβασης, επικοινωνήστε μαζί μας.

Νοσοκομεία

Ο γιατρός χειρουργεί στα ακόλουθα νοσοκομεία:

Ασφάλειες

Ανήκει στο δίκτυο ιατρών του Medisystem, της Euromedica και της T.C.N.
Επίσης συνεργάζεται με όλες τις ιδιωτικές ασφάλειες